Державне спеціалізоване підприємство

"Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами"

Посилання

    
 

     Державне спеціалізоване підприємство "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" (ДСП "ЦППРВ") створено наказом Міністра надзвичайних ситуацій України від 09.12.2010 р. № 1086 "Про реформування державних підприємств зони відчуження" та визначено головним підприємством Державної корпорації "Українське державне об`єднання “Радон”, єдиною національною експлуатуючою організацією з поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення. ДСП "ЦППРВ" підпорядковане Державному агентству України з управління зоною відчуження, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів. Наказом ДАЗВ України від 27.03.2011 р. № 57 ДСП "ЦППРВ" призначено експлуатуючою організацією (оператором) на всіх етапах життєвого циклу сховищ для захоронення радіоактивних відходів: "Буряківка", "Підлісний", "ІІІ-я черга ЧАЕС", КВ "Вектор" та 9 пунктів тимчасової локалізації РАВ. Ключовим завданням ДСП "ЦППРВ" є створення комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, перероблення та захоронення радіоактивних відходів (кодова назва "Вектор"), а саме: - експлуатація об’єктів першої черги, у тому числі й спеціально обладнаного приповерхового сховища твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ) для захоронення твердих та зацементованих рідких радіоактивних відходів від ЧАЕС; - початок будівництва і експлуатації сховищ другої черги, де передбачено не тільки захоронення, але й довготривале зберігання та переробку відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, контрольоване зберігання довгоіснуючих низько- та середньоактивних РАВ, осклованих високоактивних РАВ, які після переробки будуть повертатись з Росії.