Історія підприємства

Понад 30 років тому в Україні на Чорнобильській АЕС сталася найбільша в світі радіаційна аварія. Подолання її наслідків та перетворення зони відчуження на екологічно безпечну територію є сучасним викликом. Сотні тисяч кубічних метрів радіоактивних відходів (далі – РАВ) різних типів і категорій, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи,  зберігалися в зоні відчуження на пунктах захоронення радіоактивних відходів, пунктах тимчасової локалізації радіоактивних відходів, на об’єкті “Укриття” та поза зоною відчуження.

З метою мінімізації екологічної небезпеки, яка пов’язана з радіоактивним забрудненням, Рішенням ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР № 724/163 від 01.07.87р. була прийнята Постанова про створення комплексу виробництв, призначеного для збору, дезактивації, транспортування, переробки та захоронення РАВ з територій, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва «Вектор»).

Сьогодні підходи до забезпечення безпеки поводження з радіоактивними відходами в Україні переглянуто відповідно до рекомендацій МАГАТЕ та інших міжнародних організацій, що акумулювали досвід країн, які мають значний практичний досвід і розвинену інфраструктуру для безпечного поводження з радіоактивними відходами. Нові підходи знайшли відображення в нормативно-правових документах України.

29 вересня 1997 року Україна підписала Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами та ратифікувала її Законом України від 20 квітня 2000 року.

Відповідно до зазначеної конвенції, в Україні діє Стратегія поводження з РАВ (далі – Стратегія), прийнята 2009 року та розрахована на 50 років. Згідно зі Стратегією, радіоактивні відходи, які утворилися під час використання атомної енергії, мають бути перевезені у зону відчуження на комплекс виробництв «Вектор» для подальшого довготривалого зберігання або захоронення.

ДСП “ЦППРВ” є правонаступником підприємств, які після чорнобильської катастрофи почали виконувати роботи з подолання її наслідків. У цей період на території зони були терміново створені сховища для зберігання радіоактивних відходів: пункти захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ “Підлісний”, “Буряківка”, “ІІІ‑я Черга ЧАЕС”). Велика частина РАВ була розміщена у створені траншеї та бурти безпосередньо поблизу виявлення РАВ, які об’єднані у пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ). Підприємство забезпечує безпечну експлуатацію цих сховищ згідно наданих ліцензій та дозволів.

Державне спеціалізоване підприємство “Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами” створено Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи від 09.12.2010 р. №1086  “Про реформування державних підприємств зони відчуження”. Підприємство є експлуатуючою організацією, що здійснює свою діяльність, пов’язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховищ для захоронення РАВ  і забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту сховища для захоронення РАВ на всіх етапах життєвого циклу сховищ. Відповідно до наказу Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ України) від 04.04.2014 року №37 “Про перейменування назви” Державне спеціалізоване підприємство “Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами” перейменоване у

Державне спеціалізоване підприємство “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами” (ДСП “ЦППРВ”)

ДСП “ЦППРВ” підпорядковується Державному агентству України з управління зоною відчуження, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів. Наказом ДАЗВ від 06.11.2017 №151 ДСП “ЦППРВ” призначена експлуатуючою організацією (оператором) на всіх етапах життєвого циклу сховищ радіоактивних відходів: “Буряківка”, “Підлісний”, “ІІІ-я черга ЧАЕС” та пунктів тимчасової локалізації РАВ.