Державне спеціалізоване підприємство “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами” (ДСП “ЦППРВ”), згідно Статуту, затвердженого Наказом “Про затвердження статутів” від 04.03.2019 №39-19 Державного агенства України з управління зоною відчуження, створене з метою виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами (далі – РАВ), є експлуатуючою організацією, що здійснює діяльність, пов’язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховищ для захоронення РАВ і забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту сховища для захоронення РАВ на всіх етапах життєвого циклу сховищ для захоронення РАВ за напрямками:

 • розробка пропозицій щодо формування єдиної технічної політики у сфері захоронення РАВ в Україні, а після її затвердження органом державного управління у сфері поводження з РАВ – впровадження цієї політики в практику;
 • участь у розробленні державної програми поводження з РАВ;
 • реалізація виняткового права на захоронення всіх радіоактивних відходів;
 • забезпечення відповідальності за безпечну експлуатацію, закриття об’єктів для захоронення РАВ та їх довготривалу безпеку;
 • забезпечення роботи державної системи обліку РАВ;
 • виконання необхідних науково-технічних робіт, спрямованих на розвиток нових технологій кондиціонування, безпечного зберігання і захоронення РАВ;
 • безпечне виконання робіт із поводження з РАВ;
 • забезпечення кваліфікованого і всебічно обґрунтованого вибору майданчиків, проектування і будівництво нових об’єктів для захоронення РАВ, а також для переробки, кондиціонування і зберігання РАВ (за винятком відходів атомних електростанцій).

Наказом ДАЗВ від 06.11.2017 №151 ДСП “ЦППРВ” призначена  експлуатуючою організацією (оператором) на всіх етапах життєвого циклу сховищ радіоактивних відходів:

 • сховища для захоронення високоактивних і довго існуючих низько- середньоактивних відходів у стабільних геологічних формаціях;
 • пункту захоронення радіоактивних відходів “Буряківка”;
 • комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів, у тому числі спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ), сховищ ТРВ-1, ТРВ-2 та інших об’єктів, призначених для  поводження з радіоактивними відходами, а також об’єктів, у яких у ході ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року здійснювалося розміщення аварійних радіоактивних відходів:
 • пункту захоронення радіоактивних відходів “Підлісний”;
 • пункту захоронення радіоактивних відходів “ІІІ-я Черга ЧАЕС”;
 • пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів – ПТЛРВ “Станція Янів”, “Нафтобаза”, “Піщане Плато”, “Рудий Ліс”, “Стара Будбаза”, “Нова Будбаза”, “Прип’ять”, “Копачі”, “Чистогалівка”.