Про підприємство

Державне спеціалізоване підприємство “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами” (ДСП “ЦППРВ”), згідно Статуту, створене з метою виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами (далі – РАВ), є експлуатуючою організацією, що здійснює діяльність, пов’язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховищ для захоронення РАВ і забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту сховищ на всіх етапах життєвого циклу сховищ для захоронення РАВ.

Наказом ДАЗВ від 06.11.2017 №151 ДСП “ЦППРВ” призначено  експлуатуючою організацією (оператором) на всіх етапах життєвого циклу сховищ радіоактивних відходів:

  • сховища для захоронення високоактивних і довгоіснуючих низько- та середньоактивних відходів у стабільних геологічних формаціях;
  • комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів, у тому числі спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ), сховищ ТРВ-1, ТРВ-2 та інших об’єктів, призначених для  поводження з радіоактивними відходами, а також об’єктів, у яких під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року здійснювалося розміщення аварійних радіоактивних відходів:
  • пункту захоронення радіоактивних відходів “Буряківка”;
  • пункту захоронення радіоактивних відходів “Підлісний”;
  • пункту захоронення радіоактивних відходів “ІІІ-я Черга ЧАЕС”;
  • пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів – ПТЛРВ “Станція Янів”, “Нафтобаза”, “Піщане Плато”, “Рудий Ліс”, “Стара Будбаза”, “Нова Будбаза”, “Прип’ять”, “Копачі”, “Чистогалівка”.