Напрямки діяльності

Основні види та напрямки діяльності

Підприємство, відповідно до покладених на нього завдань:
• проводить роботу зі збору, перевезення, пакування, контейнеризації, переробки, зберігання та/або захоронення відпрацьованих ДІВ та РАВ;
• проводить дезактивацію будівель, споруд і територій, які забруднені радіоактивними речовинами;
• здійснює аналіз технічних проблем щодо питань поводження з РАВ;
• розробляє та впроваджує систему радіаційного контролю при виконанні робіт щодо поводження з РАВ та при визначенні характеристик радіоактивних матеріалів;
• здійснює пошук, систематизацію, збереження, виконання науково-технічного аналізу інформації про стан РАВ і сховищ для їх зберігання та захоронення;
• проводить діяльність на етапах будівництва, експлуатації та закриття сховищ для захоронення РАВ та ДІВ, а також об’єктів для поводження з РАВ;
• проводить випробування в умовах дослідно-промислового виробництва нового обладнання та технологій поводження з РАВ;
• проводить прогнозування негативних наслідків можливих аварійних ситуацій, реалізацію заходів щодо підвищення безпеки при поводженні з РАВ;
• проводить техніко-економічні розрахунки та техніко-економічні обґрунтування рішень у сфері поводження з РАВ;
• проводить роботи щодо звільнення з регулюючого контролю радіоактивних матеріалів;
• здійснює проведення державних інвентаризацій РАВ і сховищ РАВ у зоні відчуження, заповнює та оновлює дані реєстраційних карток сховищ та місць тимчасового зберігання РАВ, а також своєчасно подає інформацію до Головного інформаційно-аналітичного центру обліку РАВ;
обстежує радіоактивно забруднені території та проводить аналіз екологічної безпеки місць накопичення РАВ, надає пропозиції щодо їх локалізації;
• проводить діяльність щодо збору, аналізу і систематизації інформації про відмови у роботі устаткування та помилкові дії персоналу;
аналізує, узагальнює та впроваджує кращий вітчизняний та світовий досвід щодо питань поводження з РАВ;
• здійснює зовнішньоекономічну діяльність та міжнародне співробітництво у сфері поводження з РАВ та відпрацьованими ДІВ, забезпечує у межах повноважень реалізацію міжнародних проектів та програм у сфері поводження з РАВ та іншими забрудненими техногенними відходами;
• залучає фінансову допомогу для здійснення реалізації заходів у сфері поводження з РАВ, розробки заходів та впровадження нових технологій, налагодження зв’язків з інвесторами і потенційними партнерами;
• здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.