Понад 30 років тому в Україні на Чорнобильській АЕС сталася найбільша в світі ядерна аварія. Подолання її наслідків, перетворення зони відчуження на корисну для суспільства територію є сучасним викликом часу. Сотні тисяч кубічних метрів радіоактивних відходів різних типів і категорій, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи,  зберігалися в зоні відчуження на пунктах захоронення радіоактивних відходів, пунктах тимчасової локалізації радіоактивних відходів, на об’єкті “Укриття” та поза зоною відчуження.

З метою мінімізації екологічної небезпеки, пов’язаної з радіоактивно забрудненими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС територіями, Рішенням ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР № 724/163 від 01.07.87р. була прийнята постанова про створення комплексу виробництв, призначеного для збору, дезактивації, транспортування, переробки та захоронення РАВ з територій, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва «Вектор»).

За час незалежності в Україні підходи щодо забезпечення безпеки поводження з радіоактивними відходами переглянуто на основі рекомендацій МАГАТЕ та інших міжнародних організацій, що акумулювали досвід країн, які мають значний практичний досвід і розвинуту   інфраструктуру для безпечного поводження з радіоактивними відходами. Нові підходи знайшли відображення в актах законодавства України.

Україна підписала Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами 29 вересня 1997 року та однією з перших ратифікувала її Законом України від 20 квітня 2000 року.

Відповідно до зазначеної конвенції, в Україні діє Стратегія поводження з РАВ (далі – Стратегія), прийнята 2009 року та розрахована на 50 років. Згідно зі Стратегією, РАВ, які утворилися під час використання атомної енергії, мають бути перевезені у зону відчуження на комплекс виробництв «Вектор» для подальшого довготривалого зберігання або захоронення.

ДСП “ЦППРВ” є правонаступником підприємств, які після виникнення чорнобильської катастрофи почали виконувати роботи з подолання її наслідків. У цей період на території зони були терміново створені сховища для збереження РАВ: пункти захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ “Підлісний”, “Буряківка”, “ІІІ‑я Черга ЧАЕС”). Велика частина РАВ була розміщена у створені траншеї та бурти безпосередньо поблизу виявлення РАВ, які об’єднані у пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ). Підприємство забезпечує безпечну експлуатацію цих сховищ згідно наданих ліцензій та дозволів.

Державне спеціалізоване підприємство “Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами” створено наказом Міністра надзвичайних ситуацій України від 09.12.2010 р. № 1086 “Про реформування державних підприємств зони відчуження”, є експлуатуючою організацією, що здійснює свою діяльність, пов’язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховищ для захоронення РАВ  і забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту сховища для захоронення РАВ на всіх етапах життєвого циклк сховищ для захоронення РАВ. Відповідно до наказу Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ України) від 04.04.2014 року № 37 “Про перейменування назви” Державне спеціалізоване підприємство “Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами” перейменоване у

 Державне спеціалізоване підприємство “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами” (ДСП “ЦППРВ”)

      ДСП “ЦППРВ” підпорядковане Державному агентству України з управління зоною відчуження, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів. Наказом ДАЗВ від 06.11.2017 №151 ДСП “ЦППРВ” призначена експлуатуючою організацією (оператором) на всіх етапах життєвого циклу сховищ радіоактивних відходів: “Буряківка”, “Підлісний”, “ІІІ-я черга ЧАЕС” та пунктів тимчасової локалізації РАВ. Ключовим завданням ДСП “ЦППРВ” є створення та експлуатація комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, перероблення та захоронення радіоактивних відходів (кодова назва “Вектор”), а саме:

– експлуатація об’єктів першої черги, у тому числі й спеціально обладнаного приповерхового сховища твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ) для захоронення твердих та зацементованих рідких радіоактивних відходів від ЧАЕС;

– будівництво і експлуатація сховищ другої черги, де передбачено не тільки захоронення, але й довготривале зберігання та переробка відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, контрольоване зберігання довгоіснуючих низько- та середньоактивних РАВ, осклованих високоактивних РАВ, які після переробки будуть повертатись з Росії.